ජීවනෝපායන් අහිමිවූ වික්ටෝරියා කුලී නිවැසියන්ට ආර්ථික සහන දෙන නව වැඩසටහනක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ජීවනෝපායන් අහිමිවූ වික්ටෝරියා කුලී නිවැසියන්ට ආර්ථික සහන දෙන නව වැඩසටහනක්

ජීවනෝපායන් අහිමිවූ වික්ටෝරියා කුලී නිවැසියන්ට ආර්ථික සහන දෙන නව වැඩසටහනක්

වික්ටෝරියා lockdown නීති නිසා ආර්ථික පීඩාවට පත්ව සිටින කුලී නිවැසියන්ට ආර්ථික සහන සලසන නව වැඩසටහනක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

වික්ටෝරියා නිවාස අමාත්‍ය Richard Wynne නිවේදනය කළේ මාසික ආදායමෙන් 30% කට අධික නිවාස කුලියක් ගෙවන පුද්ගලයන්ට සහ මාසික කුලී ආදායමෙන් 20% ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් අහිමි වූ කුලී නිවාස හිමියන්ට එමගින් සහන සැළසෙන බවයි.

අදාළ පුද්ගලයන්ට ඩොලර් 1500 ක උපරිමයක දීමනාවක් හිමිවනු ඇත.

පසුගිය මැයි 27 වනදායින් පසු සිය ජීවනෝපායන් අහිමිවූ වික්ටෝරියාවාසීන් මිට සුදුසුකම් ලබයි.

වාර්ෂික ආදායම ඩොලර් 62,860 ට අඩු තනි පුද්ගලයන් සහ ඩොලර් 94,300 ට අඩු විවාහක යුවල සඳහා මෙම සහනයට අයදුම් කල හැකිය.

කෙසේවෙතත් ඩොලර් 2000 ට වඩා ඉතිරිකිරීම් ඇති අයට මෙම දීමනාව හිමි නොවේ.

Lockdown නීති නිසා රැකියා අහිමිවූ සහ සේවා පැය ගණන අඩුවූ කුලී නිවැසියන් හට නිවාස කුලිය ගෙවා ගැනීමට නොහැකිවීම මත නිවාස වලින් නෙරපා හැරීම සති 12 කට තහනම් කිරීමට ACT රජය ද පියවර ගෙන තිබේ.