මෙල්බර්න් හි Bundoora, Heidelberg සහ Thomastown ප්‍රදේශවල ස්ථාන කිහිපයක් අවධානම් ලැයිස්තුවට

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Pascoe Vale, Scoresby සහ Vermont ප්‍රදේශයන්හි අපජලයේ තිබී කොරෝන වෛරස කොටස් හමුව තිබේ.

එමෙන්ම පසුගිය 28 වැනිදා සිට ජුනි මස 7 වැනිදා දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයින් ගමන් කල බවට හඳුනාගත් මෙල්බර්න් හි Bundoora, Heidelberg සහ Thomastown ප්‍රදේශ වල අවදානම් ස්ථාන හඳුනාගෙන තිබේ.

  • Heidelberg Warringal Shopping Centre හි Coles
  • Bundoora Square shopping Centre හි Coles
  • Thomastown හි McDonald’s drive-through
  • Epping හි Gami Chicken & Beer

අප ජලයේ තිබී වෛරස් කොටස් හමුවූ පහත ප්‍රදේශවල ජනතාවට අවධානයෙන් පසුවන ලෙසටද බළධාරීන් දැනුම්දී තිබේ.

  • Glenroy, Hadfield, Oak Park, Pascoe Vale
  • Burwood East, Forest Hill, Glen Waverley, Scoresby, Vermont South, Wantirna South, Wheelers Hill
  • Balwyn, Balwyn North, Blackburn, Blackburn, North, Box Hill, Box Hill North, Bulleen, Doncaster, Doncaster East, Donvale, Mitcham, Mont Albert, Mont Albert North, Nunawading

සමස්ත අවධානම් ප්‍රදේශ ලැයිස්තුව: https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites-map

 

Pic – Getty Images

Today’s Top Stories – Monday 25th September, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »