තරු – Let’s Dance – Melbourne

තරු – Let’s Dance – Melbourne
තරු – සිංහල සිනමා සහ ටෙලි තරු එකතුවන වසරේ එකම සහ ආකර්ශනීයම මෙල්බන් ප්‍රසංගය. Early Bird A$10 ක් අඩුවෙන් ජුනි 30 දක්වා පමණයි!
⭐️⚡️⭐️ Super Star රන්ජන් රාමනායක!
😍💃🕺 චුලක්ශි රණතුංග, යශ් වීරසිංහ, තරින්දි ප්රනාන්දු, දනුක දිල්ෂාන්, සංජනා ගමාරච්චි, ගයාන් ගුණවර්ධන, සාරා අබේවර්ධන… සමගින් නැටුම් ගැයුම් වැයුම් සපිරි සුපිරි රාත්රිය!

🎤මෙහෙයවීම: තනුජා ජයවර්ධන
📞 More Info 0449 962 630