වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් තවත් ආසාධිතයන් 16 ක් / 10,000 ක් හුදකලා භාවයට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් තවත් ආසාධිතයන් 16 ක් / 10,000 ක් හුදකලා භාවයට

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් තවත් ආසාධිතයන් 16 ක් / 10,000 ක් හුදකලා භාවයට

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් ඊයේ (17) කොවිඩ් ආසාධිතයන් 16 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබේ.

ඊයේ හඳුනාගත් සියලු දෙනා මීට පෙර හඳුනාගත් ආසාධිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් වෙයි.

මේ අනුව ප්‍රාන්තයේ වර්තමාන කොවිඩ් පොකුර 59 දක්වා ඉහළ යයි.

මේ වනවිට ප්‍රාන්තයේ 10,000 කට අධික පිරිසක් හුදකලා භාවයට පත් කර ඇත.