වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් තවත් ආසාධිතයෙක් / WA සහ QLD ප්‍රදේශ කිහිපයක් Red Zones කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් තවත් ආසාධිතයෙක් / WA සහ QLD ප්‍රදේශ කිහිපයක් Red Zones කෙරේ

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් තවත් ආසාධිතයෙක් / WA සහ QLD ප්‍රදේශ කිහිපයක් Red Zones කෙරේ

ගතවූ පැය 24 තුළදී වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් එක් කොවිඩ් ආසාධිතයෙකු වාර්තා වී තිබේ.

ඔහු මීට පෙර හඳුනාගත් ආසාධිතයෙකුගේ ආශ්‍රිතයෙකු බවයි ප්‍රාන්ත සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කලේ.

මේ අතර ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයෙන්ද ගතවූ පැය 24 තුළ ආසාධිතයන් 03 දෙනෙකු හමුවී ඇත.

එමෙන්ම බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා සහ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තවල පහත ප්‍රදේශ Red Zones ලෙස නම් කිරීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය කටයුතු කර ඇති අතර ඒවායහි සිට කිසිවෙකුටත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට ඇතුලුවීමට හැකියාව නොලැබේ.

Perth Metropolitan and Peel

Brisbane, Ipswich, Logan, Moreton Bay, Redland, Gold Coast, Lockyer Valley, Noosa, Scenic Rim, Somerset and Sunshine Coast.