විදෙස් සිසුන් ගෙන්වා ගැනීමේ මූලික වැඩ ඇරඹෙයි / ප්‍රාන්ත 03 ක අලුතින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

විදෙස් සිසුන් ගෙන්වා ගැනීමේ මූලික වැඩ ඇරඹෙයි / ප්‍රාන්ත 03 ක අලුතින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන

විදෙස් සිසුන් ගෙන්වා ගැනීමේ මූලික වැඩ ඇරඹෙයි / ප්‍රාන්ත 03 ක අලුතින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන

ප්‍රාන්ත 03 ක නිරෝධායන පහසුකම් වැඩි කරන ලෙස දන්වමින් අගමැති ස්කොට් මොරිසන් එම ප්‍රාන්තවල අගමැතිවරුන් වෙත ලිඛිතව දන්වා තිබේ.

වික්ටෝරියා – ක්වීන්ස්ලන්ඩ් සහ බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා එම ප්‍රාන්තයි.

මහා පරිමාණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීමට අවසර දෙන ලෙස ප්‍රාන්ත කිහිපයකින්ම මධ්‍යම රජයට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිබුණා.

මේ අනුව මෙල්බර්න් උතුරු ප්‍රදේශයේ Mickleham හි ඇඳන් 1000 කින් සමන්විත මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීමට යෝජිතයි.

පළමු අධියර ලෙස ඇඳන් 500 ක් මෙම වසර අවසන්වීමට පෙර සකස් කර අවසන් කිරීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

Brisbane ගුවන් තොටුපළ අසල තවත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීමටයි සැළසුම් සකස් වෙමින් පවතින්නේ.

පර්ත් සහ Jandakot ගුවන් තොටුපළ අසල තවත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීමටද මධ්‍යම රජය විසින් අනුමැතිය ලබාදීමට සූදානම් වන බවටයි වාර්තා පළවන්නේ.

ඉදිරියේදී ජාත්‍යන්තර සිසුන් ගෙන්වා ගැනීම ඉහළ දැමීමත් සමග ධාරිතාවය ඉක්මවා නොයන පරිදි නිරෝධායන පහසුකම් වැඩි කිරීමටයි මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ.

Pic – AAP