මී වසංගතයකින් ඔස්ට්‍රේලියා සිර කඳවුරක් කැළඹෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මී වසංගතයකින් ඔස්ට්‍රේලියා සිර කඳවුරක් කැළඹෙයි

මී වසංගතයකින් ඔස්ට්‍රේලියා සිර කඳවුරක් කැළඹෙයි

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ සිර කඳවුරක ඇතිවී ඇති මී වසංගතයක් හේතුවෙන් එහි රඳවා සිටි සිරකරුවන් 400ක් සහ සේවකයින් 200ක් වෙනත් ස්ථානයක ස්ථානගත කිරීමට බලධාරීන් ක්‍රියාකර තිබේ.

එම සිර කඳවුර ප්‍රතිසංස්කරණය කර පිරිසිඳු කිරීමට ද පියවර ගෙන තිබේ.

එම බන්ධනාගාරයේ විදුලි කේබල් පද්ධතිය ඇතුළු යටිතල පහසුකම් මියන් විසින් විනාශකර ඇතිබව සඳහන් වේ.

මේ වනවිට නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ ජනතාව “මී ගහනය වර්ධනය වීම හේතුවෙන්” දැඩිලෙස පීඩා විඳින බව වාර්තා වේ.