මෙල්බර්න් නුවර ගංජා වටලන්න ගිය පොලිසියට හමුවූ දේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් නුවර ගංජා වටලන්න ගිය පොලිසියට හමුවූ දේ

මෙල්බර්න් නුවර ගංජා වටලන්න ගිය පොලිසියට හමුවූ දේ

මෙල්බර්න් නගරයේ සිදුකල ගංජා වැටලීමක් අතරතුරදී සොරකම් කරන ලද රූපවාහිනී 62 ක් සොයාගෙන තිබේ.

එමෙන්ම තවත් මිළ අධික විද්‍යුත් උපකරණ රැසක්ද මෙහිදී හමුවී ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

Dalton පාරේ නිවසක තිබී හොඳින් වැඩී තිබූ ගංජා පැල 10 ක් මෙම නිවසේ තිබී හමුවී ඇත.

අදාළ නිවසේ කිසිවකුත් සිට නැතැයිද පොලිසිය කියාසිටී.