මහ මැතිවරණය කලින් පැවැත්වීමේ කිසිදු සූදානමක් නෑ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මහ මැතිවරණය කලින් පැවැත්වීමේ කිසිදු සූදානමක් නෑ

මහ මැතිවරණය කලින් පැවැත්වීමේ කිසිදු සූදානමක් නෑ

ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණය කලින් පැවැත්වීමේ කිසිදු සූදානමක් නොමැති බව අගමැති ස්කොට් මොරිසන් පවසනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පැතිර යන මතවාදවලට පිළිතුරු දෙමිනුයි අගමැතිවරයා මේ බව කියාසිටියේ.

ආබාධිත ජනතාවට එන්නත ලබා දීම අවශ්‍ය බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිගෙන තිබේ.

මේ වන විට එවැනි දහසකටත් වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් COVID-19 එන්නත ලබාගෙන ඇත.

“නමුත් අපට ඒ ගැන සෑහීමකට පත්විය නොහැකිය. අපගේ ආබාධිත ප්‍රජාව තුළ එන්නත මට්ටම ඉහළ නංවා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා අපට තවත් බොහෝ දේ කළ යුතු අතර වඩා හොඳ දේ කළ යුතුය.”

වයස්ගත සත්කාරක මධ්‍යස්ථාන සඳහා අවශ්‍ය පළමු මාත්‍රාවෙන් සියයට 85 කට වඩා ලබා ඇති බව ඔහු පැවසීය.