ඔස්ටේ්‍රලියාවේ දිගම උමග Blackheath සිට Mount Victoria දක්වා – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ දිගම උමග Blackheath සිට Mount Victoria දක්වා

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ දිගම උමග Blackheath සිට Mount Victoria දක්වා

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ දිගම මාර්ග උමග ඉදි කරන බව නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය නිල වශයෙන් නිවේදනය කලේය.

Blackheath සිට Mount Victoria දක්වා කිලෝමීටර් 11 ක දුරකට එය ඉදි කිරීමට යෝජිතයි.

එමගින් මගීන් / සංචාරකයන් සහ ට්‍රක් රියදුරන් මුහුණ දෙන අධික රථවාහන තදබදය අවම කර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

මේ සඳහා ඩොලර් බිලියන 8 ක මුදලක් වැයවනු ඇති බවට ගණන් බලා ඇත.

 

COMMENTS