ඩොලර් මිලියන 12 ක මත්ද්‍රව්‍ය – මුදල් සහ ගිණි අවි සිඩ්නි නගරයෙන් හමුවෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඩොලර් මිලියන 12 ක මත්ද්‍රව්‍ය – මුදල් සහ ගිණි අවි සිඩ්නි නගරයෙන් හමුවෙයි

ඩොලර් මිලියන 12 ක මත්ද්‍රව්‍ය – මුදල් සහ ගිණි අවි සිඩ්නි නගරයෙන් හමුවෙයි

සිඩ්නි නගරයේ සිදුකල විශේෂ පරීක්ෂාවකදී ඩොලර් මිලියන 12 ක් වටිනා මත්ද්‍රව්‍ය – මුදල් සහ ගිණි අවි හමුවී තිබෙනවා.

සැකකරුවන් 06 ක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කලේ.

කොකේන් – අයිස් ඇතුලු මත්ද්‍රව්‍ය සිඩ්නි වෙරළ තීරය ආසන්නයේ සිදුකල මෙම මෙහෙයුමේදී සොයාගනු ලැබුවා.

Dover Heights, Miranda, Revesby, Pyrmont, Peakhurst, Rose Bay, Taren Point and Zetland ප්‍රදේශවලදී සිදුකල මෙහෙයුම්වලදී වටලනු ලැබූ මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය කිලෝ 12.5 ක්.

COMMENTS