රට පුරා කාළගුණයේ වෙනසක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

රට පුරා කාළගුණයේ වෙනසක්

රට පුරා කාළගුණයේ වෙනසක්

අද සිට ගිනිකොනදිග ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රදේශ රැසක් සඳහා සිසිල් කාළගුණ තත්වයන් පුරෝකථනය කර ඇත.

සීතල සුළං ධාරා ගිනිකොන දෙසට ගමන් කරමින් ටස්මේනියාව සහ දකුණු වික්ටෝරියා වෙත තද සුළං ගෙන එනු ඇති අතර, අද සවස ටස්මේනියාවේ බටහිර හා දකුණු ප්‍රදේශවලට 90-110 Kmph අතර තද සුළං ඇති වේ.

මෙල්බර්න් – අද දින 21C ට වඩා ඉහළින් – හෙට සිට උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයට වඩා අංශක හතරක් දක්වා පහත වැටෙනු ඇත.

කැන්බරා සඳහා සිසිල් තත්වයන් ද අපේක්ෂා කෙරේ. අද උපරිම වශයෙන් 20C පසු හෙට සිට සාමාන්‍යයට වඩා අංශක තුනක් හෝ පහක් පහත වැටෙනු ඇත.

COMMENTS