වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට විශාල එන්නත් මධ්‍යස්ථානයක් – බදාදා සිට ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා ලබා දීම යළිත් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට විශාල එන්නත් මධ්‍යස්ථානයක් – බදාදා සිට ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා ලබා දීම යළිත්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට විශාල එන්නත් මධ්‍යස්ථානයක් – බදාදා සිට ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා ලබා දීම යළිත්

හැකි ඉක්මනින් වැඩි පිරිසකට එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා විශාල එන්නත් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කිරීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය සූදානම් වේ.

1 ඒ සහ 1 බී යටතේ සුදුසුකම් ලබන සියලු දෙනා සඳහා රජය විසින් එන්නත් සායන විවෘත කරන බව ප්‍රාන්ත සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මාටින් ෆෝලි මහතා පැවසීය.

වයස අවුරුදු 50 ට අඩු අයට බදාදා සිට ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත ලබා දීම ප්‍රාන්ත රජය විසින් නැවත ආරම්භ කරනු ඇත.

ඉහළ පරිමාවකින් යුත් එන්නත් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වයස අවුරුදු 70 ට වැඩි ඕනෑම කෙනෙකුට වෙන්කරවා ගැනීම සඳහා විවෘත වේ.

මෙම එන්නත් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන තුන රාජකීය ප්‍රදර්ශන ගොඩනැගිල්ල, මෙල්බර්න් සම්මේලන හා ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානය සහ ගීලෝන්ග් හි පිහිටි ෆෝඩ් කම්හලෙහි පිහිටා ඇත.

වයස අවුරුදු 50 ට අඩු සුදුසුකම් ඇති අයටද ෆයිසර් එන්නත දිගටම ලබා ගත හැකිය.

වික්ටෝරියානුවන් 60,000 කට වැඩි පිරිසකට දැනටමත් COVID-19 එන්නත ලැබී තිබේ.

ඕස්ට්‍රේලියානුවන් මිලියන 1.5 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එන්නත ලබා දී ඇත.

COMMENTS