ගූගල් ඔස්ටේ්‍රලියාවේදී පරදින ළකුණු – ඩොලර් මිලියන ගණනක වන්දියක් ගෙවන්නත් වෙයි ??? – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගූගල් ඔස්ටේ්‍රලියාවේදී පරදින ළකුණු – ඩොලර් මිලියන ගණනක වන්දියක් ගෙවන්නත් වෙයි ???

ගූගල් ඔස්ටේ්‍රලියාවේදී පරදින ළකුණු – ඩොලර් මිලියන ගණනක වන්දියක් ගෙවන්නත් වෙයි ???

ග්‍රාහකයන්ට අසත්‍ය තොරතුරු ලබාදීමේ චෝදනාවකට අදාළව සුප්‍රකට ගූගල් ආයතනයට ඩොලර් මිලියන ගණනක වන්දි මුදලක් ගෙවීමට සිදුවන ළකුණු පළවී තිබෙනවා.

ඒ ඔස්ටේ්‍රලියානු පාරිභෝගික කොමිසම විසින් පවරා ඇති නඩුවට අදාළවයි.

2017-2018 කාලයේදී ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංග හරහා ස්ථානීය පිළිබඳ දත්ත (Location Data) රැස්කිරීමේදී පුද්ගලික තොරතුරු රැස් නොකල බවයි ගූගල් ආයතනය සඳහන් කර තිබුණේ.

එහෙත් එම නියමයන් ගූගල් ආයතනය විසින් කඩ කර ඇතැයි ඔප්පුවීමත් සමග ඔවුන්ට එරෙහිව ඔස්ටේ්‍රලියානු ෆෙඩරල් අධිකරණයක් හමුවේ නඩුවක් පැවරීමට ඔස්ටේ්‍රලියානු පාරිභෝගික කොමිසම කටයුතු කලා.

COMMENTS