පළමු උපන් දිනයට දින 10 ක් තිබියදී බැලුමක් සිරවී නිවු සවුත් වේල්ස් බිළිඳෙකු මරුට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

පළමු උපන් දිනයට දින 10 ක් තිබියදී බැලුමක් සිරවී නිවු සවුත් වේල්ස් බිළිඳෙකු මරුට

පළමු උපන් දිනයට දින 10 ක් තිබියදී බැලුමක් සිරවී නිවු සවුත් වේල්ස් බිළිඳෙකු මරුට

සිය පළමු උපන්දිනය වෙනුවෙන් ගෙනා බැලුමක් උගුරේ සිරවී මාස 11 ක් වයසැති බිළිඳෙකු මියගිය පුවතක් නිවු සවුත් වේල්ස් හි Mount Warrigal ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

ඔහුගේ (Heath) පළමු උපන් දිනයට තවත් ඉතිරිව තිබුණේ දින 10 ක් පමණයි.

ඔහුගේ මරණයෙන් පසු මරණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූ අතර බැලූනය නිසා හුස්ම හිරවීමෙන් පසු හීත් මියගොස් ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී.

බිළිඳාගේ මව පෙන්වා දුන්නේ බැලූන් පැකට්ටුවේ අනතුරු ඇඟවීමක් තිබුණද, එය පිටුපස හා කුඩා අකුරු වලින් ලියා ඇති බවයි.

අවධාරණය කරන්නේ බැලූන් පැකට්වල විශාල අනතුරු ඇඟවීමේ ලේබල අවශ්‍ය බවයි.

 

COMMENTS