ප්‍රාන්ත අග නගරවලින් නිවාස කුළී අඩුම ඇඩිලේඩ් වල – නවතම වාර්තාවක් හෙළි කරයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ප්‍රාන්ත අග නගරවලින් නිවාස කුළී අඩුම ඇඩිලේඩ් වල – නවතම වාර්තාවක් හෙළි කරයි

ප්‍රාන්ත අග නගරවලින් නිවාස කුළී අඩුම ඇඩිලේඩ් වල – නවතම වාර්තාවක් හෙළි කරයි

ඕස්ට්‍රේලියානු අග-නගර කිහිපයක නිවාස කුලී මිල වාර්තාගත ඉහළ මට්ටමකට පැමිණ ඇති අතර කැන්බරා කුලී නිවැසියන් රටේ ඉහළම පිරිවැයට මුහුණ දී සිටී.

අද නිකුත් කරන ලද වසම් කුලී වාර්තාවට අනුව, කැන්බරා හි කුලී නිවැසියන් නවතම කාර්තුවේ නිවාස සඳහා සතිපතා කුලියෙන් ඩොලර් 600 ක් සහ ඒකක (Unit) සඳහා ඩොලර් 500 ක් ගෙවන බව සඳහන්.

සිඩ්නි හි නිවාස කුලී සතියකට ඩොලර් 550 ක ඉහළ මට්ටමක පැවතුණි. එය පසුගිය වසරේ මාර්තු මාසයේදී මිලට වඩා ඩොලර් 20 කින් වැඩිය.

මෙල්බර්න් නිවාස කුලී වඩාත්ම දැරිය හැකි දෙවන අගනගරය වන අතර එය පර්ත් සමඟ සම මට්ටමේ පසුවන්නේ ඩොලර් 430 ක අගයක් වාර්තා කරමින්.

මෙල්බර්න් හි නිවාස කුලී පසුගිය වසර හා කාර්තුව තුළ නිවාස හා ඒකක සඳහා සැලකිය යුතු කුලී මිල පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර එය එහි දිගු COVID-19 Lockdown බලපෑම නිසා විය හැකිය.

ඇඩිලේඩ් යනු නිවාස කුලී අඩුම නගරය වන අතර සතිපතා නිවාස කුලී මිල ඩොලර් 425 කි.

COMMENTS