ඕස්ට්‍රේලියාවේ විරැකියා අනුපාතය අඛණ්ඩව පහතට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාවේ විරැකියා අනුපාතය අඛණ්ඩව පහතට

ඕස්ට්‍රේලියාවේ විරැකියා අනුපාතය අඛණ්ඩව පහතට

නිල ඇස්තමේන්තු අනුව ඕස්ට්‍රේලියාවේ විරැකියා අනුපාතය අඛණ්ඩව පහත වැටී ඇති අතර මාර්තු මාසයේදී තවත් රැකියා 70,700 ක් එකතු වී තිබේ.

නවතම සංඛ්‍යාලේඛන මගින් විරැකියාව සියයට 5.6 ක් වන අතර එය COVID-19 වසංගතයේ ආරම්භයේ දී දක්නට ලැබෙන විශාල රැකියා අහිමිවීමට පෙර පැවති සියයට 0.4 ට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී.

පසුගිය වසරේ මාර්තු අග භාගයේ Lockdown තත්වයට වඩා ඕස්ට්‍රේලියානුවන් 75,000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සේවයේ යොදවා ඇති අතර ඔවුන් සාමූහිකව වැඩි පැය ගණනක් වැඩ කරති.

කාර්යාංශයේ කම්කරු සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රධානී ජෝර්න් ජාවිස් පැවසුවේ රැකියාවල නිරත කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව යථා තත්වයට පත්ව ඇති බවයි.

“සේවයේ යොදවා ඇති කාන්තාවන්ගේ අනුපාතය එය මෙතෙක් පැවති ඉහළම අගයයි (සියයට 58.5), එය 2020 මාර්තු මාසයට වඩා සියයට භාගයක ඉහළ අගයක්.”

“සේවයේ යොදවා ඇති පිරිමින්ගේ අනුපාතය වසංගතයට පෙරට වඩා මඳක් අඩු මට්ටමක පැවතුනි (සියයට 66.8 ක්, 2020 මාර්තු මාසයේදී එය සියයට 67.0 ට සාපේක්ෂව).”

විරැකියා අනුපාතය මීට වසරකට පෙර පැවති තත්වයට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී.

COMMENTS