මෙල්බර්න් දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක ළමුන්ට පානයට දුන් දියරයකට ඩිටර්ජන්ට් මුසුවෙලා – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක ළමුන්ට පානයට දුන් දියරයකට ඩිටර්ජන්ට් මුසුවෙලා

මෙල්බර්න් දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක ළමුන්ට පානයට දුන් දියරයකට ඩිටර්ජන්ට් මුසුවෙලා

මෙල්බර්න් නුවර ළදරු දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයකදී අත්වැරදීමකින් පිරිසිදුකාරක දියරයක් පානය කල ළමුන් 12 දෙනෙකුට ක්ෂණික ප්‍රතිකාර දී තිබෙනවා.

ඔවුන්ට පානය කිරීමට දුන් එක්තරා දියරයකට කිසියම් ඩිටර්ජන්ට් විශේෂයක් මිශ්‍ර වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේවෙතත් ඔවුන්ට රෝහල් ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වී නොමැති අතර අදාළ ස්ථානයේදීම ප්‍රතිකාර දී තිබෙනවා.

ළමුන් 12 දෙනාගේ තත්වය අසාධ්‍ය නැතැයිද වික්ටෝරියා හදිසි සේවා අංශ සඳහන් කලා.

COMMENTS