ක්වීන්ස්ලන්ඩ් කොවිඩ් නිරෝධායන රෙගුලාසි හෙට උදාසන 06 සිට ඉවතට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් කොවිඩ් නිරෝධායන රෙගුලාසි හෙට උදාසන 06 සිට ඉවතට

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් කොවිඩ් නිරෝධායන රෙගුලාසි හෙට උදාසන 06 සිට ඉවතට

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයට පණවා තිබූ කොවිඩ් නිරෝධායන රෙගුලාසි හෙට (15) උදාසන 06 සිට ඉවත් කෙරෙනවා.

මේ අනුව දින 03 ක Lockdown කිරීමක් සමග පසුගිය සතියේදී පණවනු ලැබූ සංචරණ සීමාද ඉවත් කිරීමට නියමිතයි.

හෙට උදාසන 06 සිට ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තය තුළ

  • මුව ආවරණ භාවිතය අනිවාර්ය නොවනු ඇත
  • එළිමහන් පොදු ස්ථානවල රැස්වන පුද්ගලයින්ට සීමාවන් නොමැත – 100 දෙනෙකුට නිවෙස්වලට රැස්වීමට අවසර ඇත
  • රෝහල්, වයස්ගත සත්කාර සහ ආබාධිත මධ්‍යස්ථානවලට පැමිණීමට අමුත්තන්ට කිසිදු සීමාවක් නොමැත
  • COVID ආරක්ෂිත සැලසුම් පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක් සහිත ගෘහස්ථ ඉසව් සඳහා 500 දෙනෙකුට අවසර දෙනු ලැබේ, වඩා වැදගත් සිදුවීම් සඳහා COVID ආරක්ෂිත සැලැස්මක් අවශ්‍ය වේ
  • වර්ග මීටර් දෙකක රීතියකට එක් පුද්ගලයෙකුට යටත්ව, Pub , Beer Garden  සමාජ ශාලා සහ රාත්‍රී සමාජශාලා ඇතුළුව සියලුම ගෘහස්ථ හා එළිමහන් ස්ථානවල නැටුම් සඳහා අවසර ඇත.
  • ANZAC දින පෙළපාළි, විනෝද ධාවන සහ වෙනත් එළිමහන් ඉසව් සඳහා COVID ආරක්ෂිත සිදුවීම් පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක් හෝ සිදුවීම් සැලැස්මක් අවශ්‍ය නොවේ

 

COMMENTS