වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සුභ ආරංචියක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සුභ ආරංචියක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සුභ ආරංචියක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ජනතාවගේ විදුලි බිල කැපී පෙනෙන ලෙස අඩුවීමේ සුභ ආරංචියක් පිළිබඳ වාර්තා වනවා.

ඒ දැනට විදුලි සැපයුම් ලබාදෙන මහා පරිමාණ සමාගම් සමග තරග කිරීමට ReAmped Energy නම් කුඩා සමාගමක් ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමත් සමගයි.

Canstar Blue හි Simon Downes  පවසන්නේ මෙය වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට අසන්නට ලැබෙන යහපත්ම ප්‍රවෘත්තිය වනු ඇති බවයි.

ReAmped Energy සමාගමේ ගාස්තු කැපී පෙනෙන ලෙස අඩු අගයක පැවතීමයි මීට හේතුව වන්නේ.

මේ අනුව නව සමාගමේ සබඳතා මිළදී ගන්නන්ට සියයට 24 ක් දක්වා වන ගාස්තු ඉතිරි කිරීමකට අවස්ථාව උදාවනවා.

COMMENTS