පිළිප් කුමරුන් වෙනුවෙන් කෙළින්ම රැජිණට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ශෝක පණිවුඩ යවන්න ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාවක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

පිළිප් කුමරුන් වෙනුවෙන් කෙළින්ම රැජිණට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ශෝක පණිවුඩ යවන්න ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාවක්

පිළිප් කුමරුන් වෙනුවෙන් කෙළින්ම රැජිණට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ශෝක පණිවුඩ යවන්න ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාවක්

අභාවප්‍රාප්ත පිලිප් කුමරුන් වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලය හරහා ශෝකය පළ කිරීමට ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාව ලබාදී තිබෙනවා.

ඒවා සෘජුවම 02 වන එළිසබෙත් මහ රැජිණ වෙත යොමු කෙරෙන බවයි අගමැති ස්කොට් මොරිසන් පැවසුවේ.

අගමැතිවරයා ඊයේ දිනයේදීම ශෝක පණිවිඩයක්ද නිකුත් කරනු ලැබුවා.

පිලිප් කුමරුන් සහ 02 වන එළිසබෙත් රැජිණ 2011 වසරේදී ඔස්ටේ්‍රලියාවේ සංචාරයකද නිරත වුණා.

COMMENTS