ෆේස්බුක් සහ ඉන්ස්ටග්‍රැම් සමාජ ජාලා බිඳ වැටේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ෆේස්බුක් සහ ඉන්ස්ටග්‍රැම් සමාජ ජාලා බිඳ වැටේ.

ෆේස්බුක් සහ ඉන්ස්ටග්‍රැම් සමාජ ජාලා බිඳ වැටේ.

අද උදේ 7.30 සිට බොහෝ ෆේස්බුක් සහ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පරිශීලකයින්ට තම ගිණුමට ඇතුල් වීමට නොහැකි වී තිබෙනවා.

නමුත් සමහර පරිශීලකයින් පවසන්නේ විනාඩි 20ක් ඇතුලත නැවතත් ඒවා භාවිත කිරීමට හැකි වූ බවයි. කෙසේවෙතත්, තවමත් බොහෝ පිරිසක් සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි වලට පිවිසිය නොහැකි බව වාර්තා කරති.

මෙම සමාජ මාධ්‍ය වලට පිවිසීමේදී පහත දෝෂ පණිවිඩ දිස්වන බවට ඔවුන් පැමිණිලි කර ඇති බව වාර්තා වේ.

COMMENTS