කාර්යාල තුල ලිංගික හිංසන වළකන්න රෙගුලාසි 55 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කාර්යාල තුල ලිංගික හිංසන වළකන්න රෙගුලාසි 55 ක්

කාර්යාල තුල ලිංගික හිංසන වළකන්න රෙගුලාසි 55 ක්

කාර්යාල තුල ලිංගික හිංසන වළක්වාලීම සඳහා අගමැති ස්කොට් මොරිසන් ගේ රජය නව රෙගුලාසි මාලාවක් සම්මත කරගෙන තිබෙනවා.

නීතීඥයන් මෙන්ම දේශපාලනඥයන්ද ඊට යටත්වීම විශේෂත්වයක්.

පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලු ප්‍රසිද්ධ ආයතන ගණනාවකදී කාන්තාවන්ට විවිධ ලිංගික හිංසන සිදුවීම සැළකිල්ලට ගෙනයි රජය මෙම යෝජනා සම්මත කරගෙන ඇත්තේ.

අදාළ වාර්තාවේ අඩංගු නිර්දේශ 55 ම පිළිගන්නා බව අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අගමැති මොරිසන් කියාසිටියා.

COMMENTS