ඩොලර් ලක්ෂ 02 ක දිනුමක් එපා කියන්න ගිය සිඩ්නි පවුල – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඩොලර් ලක්ෂ 02 ක දිනුමක් එපා කියන්න ගිය සිඩ්නි පවුල

ඩොලර් ලක්ෂ 02 ක දිනුමක් එපා කියන්න ගිය සිඩ්නි පවුල

ඩොලර් ලක්ෂ 02 ක ලොතරැයි දිනුමක් දිනා ඇති බවට අදාළ ලොතරැයි සමාගම විසින් දුරකථන ඇමතුම රැවටීමක් (Prank call)ලෙස සිතා ප්‍රතික්ෂේප කල පුවතක් සිඩ්නි නුවරින් වාර්තා වේ.

Padstow ප්‍රදේශයේ පදිංචි තැනැත්තෙකු මෙම මුදල දිනා ඇත්තේ පසුගිය අගහරුවාදායි.

එදින රාත්‍රියේ ලොතරැයි සමාගමේ නියෝජිතයන් විසින් ඔහුට ඒ බව දැනුම්දීමට දුරකථනයෙන් අමතා ඇත.

ඔහුගේ දියණිය විසින් එම ඇමතුම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්තේ එය බව සිතීමෙන් පසුවයි.

කෙසේවෙතත් පසුදින එම සිද්ධිය පියාට පැවසීමෙන් පසු ඔවුන් තීරණය කර ඇත්තේ ජයග්‍රාහී ලොතරැයි අංක පිළිබඳ විමසීමටයි.

එහිදී තහවුරු වී ඇත්තේ ඔවුන්ට ඩොලර් ලක්ෂ 02 ක මුදලක් හිමිවී ඇති බවයි.

එය දැන ගැනීමෙන් පසු පුදුමයට පත්වූ බව පවසන ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මෙම මුදල වියදම් කරන ආකාරය පිළිබඳ තවමත් සිතා නොමැති බවයි.

COMMENTS