අද සිට විදෙස් සංචාර සඳහා දින වෙන් කරවා ගැනීමට ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාව – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අද සිට විදෙස් සංචාර සඳහා දින වෙන් කරවා ගැනීමට ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාව

අද සිට විදෙස් සංචාර සඳහා දින වෙන් කරවා ගැනීමට ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාව

අද සිට විදෙස් සංචාර සඳහා දින වෙන් කරවා ගැනීමට ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාව හිමිවනවා.

ඒ නවසීලන්තය සමග වන සංචාරක බුබුළ නියමිත දිනයට පෙර ක්‍රියාත්මක කිරීමට බළධාරීන් එකගවීමත් සමගයි.

බොහෝදුරට අප්‍රේල් 12 හෝ 19 වනදා සිට මෙම සංචාරක බුබුළ ක්‍රියාවට නැංවෙනු ඇති.

මේ අනුව රටවල් දෙකෙහි පුරවැසියන්ට හෝ ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට සංචාරක බුබුළක් යටතේ රටවල් දෙකෙහි සංචාරයට අවස්ථාව උදාවනවා.

COMMENTS