ලෝකයටම ගිය ලංකාවේ Mrs. World කිරුළේ හිමිකරු අවුල අවසන් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලෝකයටම ගිය ලංකාවේ Mrs. World කිරුළේ හිමිකරු අවුල අවසන්

ලෝකයටම ගිය ලංකාවේ Mrs. World කිරුළේ හිමිකරු අවුල අවසන්

Mrs. Sri Lanka to Mrs. World 2021 තරගයේ කිරුළේ හිමිකරු පුෂ්පිකා ද සිල්වා බව ජාතික සංවිධායක චන්දිමාල් ජයසිංහ තහවුරු කරයි.

Mrs. Sri Lanka to Mrs. World 2021 තරඟය වඩාත් උනුසුම්වුයේ කිරුළ ලබා දී නැවත ජයග්‍රාහිකවගෙන් එය ඉවත් කිරීමත් සමඟිනි.

අවසන් කිරුළ දිනාගත් පුශ්පිකා ද සිල්වාගේ කිරුළ ,අවසන් ජයග්‍රාහකයා නිවේදනය කර කිරුළ පළදවා අවසන් වූ පසු ඇය දික්කසාද නිසා කිරුළ ඇයගෙන් ඉවත් කරන බව ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශයට පත්කර, බලහත්කාරයෙන් කිරුළ ගලවා ඉවත් කරන අයුරු දැක ගැනීමට හැකිවිය.

කෙසේවෙතත් මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ මෙහි ජාතික සංවිධායක චන්දිමාල් ජයසිංහ පැවසුවේ කැරොලයින් මෙම තරඟයේ නීතිරීති වලට ප්‍රකාරව පුෂ්පිකා වැරද්දක් කර ඇති බව ප්‍රධාන ජූරි සභිකයකු ලෙස කැරොලින් මේ පිළිබඳව සාක්කි සාධක සහිතව ඔප්පු කල යුතු බවය.

COMMENTS