ගෑස් කාන්දුවක් නිසා සිඩ්නි ඔපෙරා ශාලාව අසල ජනතාව ඉවත් කරයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගෑස් කාන්දුවක් නිසා සිඩ්නි ඔපෙරා ශාලාව අසල ජනතාව ඉවත් කරයි

ගෑස් කාන්දුවක් නිසා සිඩ්නි ඔපෙරා ශාලාව අසල ජනතාව ඉවත් කරයි

ගෑස් කාන්දුවක් හේතුවෙන් සිඩ්නි ඔපෙරා ශාලාව අවටින් පුද්ගලයන් ඉවත් කර තිබෙනවා.

අද පස්වරු 03 ට පමණ එම ස්ථානයට ගිනි නිවීම් කණ්ඩායම් කැඳවීමට සිදුවූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේවෙතත් මෙමගින් ඔපෙරා ශාලාවට කිසිදු බලපෑමක් නොමැති බවද ඉතා කුඩා ස්ථානයක ගෑස් කාන්දුව සිදුවී ඇති බවද සඳහන්.

පාස්කු නිවාඩුවත් සමග මේ දිනවල සිඩ්නි ඔපෙරා ශාලාව අසල විශාල පිරිසක් නිරතුරුව සිටිනු දක්නට හැකියි.

COMMENTS