ගිණිකොණ දිග මෙල්බර්න් හිදී සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් අනතුරක – නියමුවා මරුට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගිණිකොණ දිග මෙල්බර්න් හිදී සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් අනතුරක – නියමුවා මරුට

ගිණිකොණ දිග මෙල්බර්න් හිදී සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් අනතුරක – නියමුවා මරුට

ගිණිකොණ දිග මෙල්බර්න් හිදී සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් අනතුරට ලක්වීමෙන් පුද්ගලයෙකු මියගොස් තිබෙනවා.

Koo Wee Rup ප්‍රදේශයේදී සිදුවූ මෙම අනතුරින් මියගොස් ඇත්තේ යානයේ නියමුවා බවට මේ වනවිට තහවුරු අවසන්.

weight-shift microlight වර්ගයේ සැහැල්ලු යානයක් මෙලෙස අනතුරට ලක්වී තිබෙනවා.

COMMENTS