ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත ගැනීමෙන් පසු රුධිර කැටි ගැසීමකට ලක් වූ පුද්ගලයෙකු මෙල්බර්න් රෝහලකට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත ගැනීමෙන් පසු රුධිර කැටි ගැසීමකට ලක් වූ පුද්ගලයෙකු මෙල්බර්න් රෝහලකට

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත ගැනීමෙන් පසු රුධිර කැටි ගැසීමකට ලක් වූ පුද්ගලයෙකු මෙල්බර්න් රෝහලකට

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත ලබා ගැනීමෙන් පසු රුධිර කැටි ගැසීමකට ලක් වූ පුද්ගලයෙකු මෙල්බර්න් නුවර රෝහලකට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

44 හැවිරිදි මෙම තැනැත්තා පසුගිය මාර්තු 22 වනදායි එන්න්ත ලබාගෙන තිබුණේ .

කෙසේවෙතත් අඩු රුධිර පට්ටික ප්‍රමාණයක් පැවතීම හේතුවෙන් මෙම තැනැත්තා රෝහල් ගත කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ඔහුගේ රුධිර කැටිගැසීමට හේතුව ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නතදැයි මේ දක්වා අනාවරණ වී නැහැ.

COMMENTS