මිළෙන් භාගයක් අඩු කල ගුවන් ටිකට් පත් 100,000 ක් පැය 12 කදී අලෙවි වී අවසන් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මිළෙන් භාගයක් අඩු කල ගුවන් ටිකට් පත් 100,000 ක් පැය 12 කදී අලෙවි වී අවසන්

මිළෙන් භාගයක් අඩු කල ගුවන් ටිකට් පත් 100,000 ක් පැය 12 කදී අලෙවි වී අවසන්

නියමිත මිළෙන් භාගයක් අඩු කල ගුවන් ටිකට් පත් 100,000 ක් පමණ පැය 12 කදී අලෙවි වී අවසන් වී තිබෙනවා.

දේශීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නගා සිටුවීමේ අරමුණ ඇතිවයි රජය මෙම වැඩපිළිවෙල හඳුන්වා දුන්නේ.

එමගින් ඩොලර් බිලියන 01 යි දසම 02 ක මුදලක් උපයා ගැනීමට නියමිතයි.

උප අගමැති Michael McCormack අද සිඩ්නි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට පැමිණ පැවසුවේ Qantas සහ Jetstar යන ගුවන් සේවා විසින් ටිකට් 95,000 ක් පමණ අලෙවි කර ඇති බවයි.

Virgin ගුවන් සමාගමද සැළකිය යුතු ප්‍රවේශපත්‍ර ප්‍රමානයක් අලෙවි කර තිබෙනවා.

මාස 03 ක් තුළ ටිකට් ලක්ෂ 08 ක් අලෙවි කර ගැනීමයි අරමුණ වී ඇත්තේ.

COMMENTS