ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළත් භාවිත වන ෆයිසර් එන්නත ගැන අලුත් හෙළිදරව්වක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළත් භාවිත වන ෆයිසර් එන්නත ගැන අලුත් හෙළිදරව්වක්

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළත් භාවිත වන ෆයිසර් එන්නත ගැන අලුත් හෙළිදරව්වක්

කොවිඩ් එන්නත් මෙතෙක් ළමුන් සඳහා නිර්දේශ කර නැත.

නමුත් පසුගියදා අමෙරිකාවේ වයස අවුරුදු 12-15ත් අතර ළමුන් ට ෆයිසර් බයෝඑන්ටෙක් එන්නත අත්හදාබැලිය.

ඒ අනුව පැහැදිලි වී ඇත්තේ එම වයස් කාණ්ඩය සඳහා ද “ෆයිසර් බයෝඑන්ටෙක්“ එන්නත 100%ක් සාර්ථක බවය.

එම ප්‍රතිඵල අමෙරිකානු බලධාරීන්ට ඉදිරිපත් කර හදිසි අනුමැතිය ලබාගැනීමට ෆයිසර් බයෝඑන්ටෙක් එන්නත නිපදවන සමාගම සුදානමින් සිටී.

ෆයිසර් එන්නත ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළද භාවිත කෙරේ.

COMMENTS