ලංකාවේ පල්ලි සහ හෝටල් සඳහා අද සිට විශේෂ ආරක්ෂාවක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලංකාවේ පල්ලි සහ හෝටල් සඳහා අද සිට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

ලංකාවේ පල්ලි සහ හෝටල් සඳහා අද සිට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

පල්ලි සහ හෝටල් ඇතුළු ප්‍රධාන ස්ථානවල විශේෂ ආරක්ෂක සැලැස්මක් අප්‍රේල් 1 සිට 5 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

පාස්කු ඉරිදා දිනය නිමිත්තෙන් විශේෂ ආරක්ෂක සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන බව හමුදා ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න පැවසීය.

පාස්කු ඉරිදා දිනය 2021 අප්‍රියෙල් 4 වන ඉරිදා සනිටුහන් වන අතර එය 2019 පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ දෙවන සංවත්සරය සමරයි.

ප්‍රදේශ නිශ්චිත තක්සේරු කිරීම් සහ අවශ්‍ය ආරක්ෂක අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම සඳහා යුද හමුදා මූලස්ථානය ආරක්ෂක හමුදාපතිවරුන්ට නිශ්චිත උපදෙස් නිකුත් කර ඇති බව බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රේමරත්න මහතා පැවසීය.

අවශ්‍ය තක්සේරු කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා හමුදාව දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති බව ඔහු පැවසීය.

ප්‍රදේශීය තක්සේරු කිරීම් සිදුකරන අතරතුර පොලීසිය සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වන ලෙස ආරක්ෂක හමුදාපතිවරුන්ට උපදෙස් දී ඇති බව හමුදා ප්‍රකාශකවරයා පැවසීය.

පාස්කු ඉරිදා දිනය නිමිත්තෙන් හමුදාව සහ පොලිසිය ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරන බව බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රේමරත්න මහතා පැවසීය.

COMMENTS