නිවු සවුත් වේල්ස් උතුරු කලාපයට යළිත් මුව ආවරණ අනිවාර්ය කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිවු සවුත් වේල්ස් උතුරු කලාපයට යළිත් මුව ආවරණ අනිවාර්ය කෙරේ

නිවු සවුත් වේල්ස් උතුරු කලාපයට යළිත් මුව ආවරණ අනිවාර්ය කෙරේ

කොවිඩ් ආසාධිතයන් 02 ක් හඳුනාගැනීමත් සමග නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ උතුරු කලාපය තුළ යළිත් මුව ආවරණ භාවිතය අනිවාර්ය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම Tweed, Byron, Ballina – Lismore  ප්‍රදේශවල සමාජ දුරස්ථභාවයද අනිවාර්ය වනු ඇති.

අද (31) පස්වරු 05 සිට ලබන සඳුදා රාත්‍රී 12 තෙක් පහත දැක්වෙන අයුරින් නිරෝධායන රෙගුලාසි බලාත්මක වනවා.

  • Masks will be mandatory while shopping and using public transport, taxis and ride-sharing services
  • Masks will be mandatory for hospitality workers
  • The four-square-metre rule will apply in hospitality venues, where patrons must also be seated
  • No more than 30 visitors will be allowed in homes

COMMENTS