මාසයක් තුළ දෙවන වරටත් බ්‍රිස්බන් නුවර රෝහලක් Lockdown – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මාසයක් තුළ දෙවන වරටත් බ්‍රිස්බන් නුවර රෝහලක් Lockdown

මාසයක් තුළ දෙවන වරටත් බ්‍රිස්බන් නුවර රෝහලක් Lockdown

කොවිඩ් පොකුරු 02 ක් ඇතිවීමත් සමග බ්‍රිස්බන් නුවර Princess Alexandra රෝහලට අගුලු දමා තිබෙනවා.

රෝහලේ සියලුම සේවකයන් පරීක්ෂා කිරීමට ඒ යටතේ පියවර ගැනෙනු ඇති.

මෙම මාසය තුළ Princess Alexandra රෝහලට සංචරණ සීමා පැණවූ 02 වන අවස්ථාව මෙයයි.

පසුගිය මාර්තු 12 වනදාද වෛද්‍යවරයෙකුට කොවිඩ් වැළඳීම හමුවේ මෙම රෝහලට කිසිවෙකුටත් පැමිණීම අත්හිටුවනු ලැබුවා.

බ්‍රිස්බන් නුවරට දැනට පණවා ඇති නිරෝධායන සීමාවලට මූලික හේතුව වූයේද මෙම රෝහලෙන් වාර්තා වූ කොවිඩ් පොකුරයි.

COMMENTS