නොකල වැරදිවලට සමාව ගන්න කියන පාසලක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නොකල වැරදිවලට සමාව ගන්න කියන පාසලක්

නොකල වැරදිවලට සමාව ගන්න කියන පාසලක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Warrnambool ප්‍රදේශයේ එක්තරා පාසලක ගුරුවරුන් විසින් පිරිමි සිසුන්ට සිදුකරන ලද බලපෑමක් හේතුවෙන් මේ වනවිට දැඩි කථාබහක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා.

ඒ ඔවුන් නොකල වැරදි සඳහා සිසුවියන්ගෙන් සමාව ගන්නා ලෙස ගුරුවරුන් බලපෑම් කිරීම හේතුවෙනුයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඇතැම් කාන්තාවන්ට සිදුවූ ලිංගික හිංසන වෙනුවෙන් පාසල් සිසුවියන්ට කණගාටුව පළකරන ලෙසටයි ගුරුවරියන් විසින් පිරිමි සිසුන්ට දන්වා ඇත්තේ.

මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාවීමත් සමග Brauer College නම් මෙම පාසලට දැඩි දෝෂාරෝපණ එල්ලවී තිබෙනවා.

COMMENTS