කොරෝනා සඳහා දේශීය ඖෂධයක් ප්‍රවර්ධනය කළ ජනාධිපති මදුරෝට ෆේස්බුක් තහංචියක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොරෝනා සඳහා දේශීය ඖෂධයක් ප්‍රවර්ධනය කළ ජනාධිපති මදුරෝට ෆේස්බුක් තහංචියක්

කොරෝනා සඳහා දේශීය ඖෂධයක් ප්‍රවර්ධනය කළ ජනාධිපති මදුරෝට ෆේස්බුක් තහංචියක්

කොවිඩ් 19 සුව කළ හැකි බව පවසමින් දේශීය ශාකසාර ඖෂධයක් හඳුන්වා දුන් වෙනිසුවෙලාවේ ජනාධිපති නිකොලාස් මදුරෝ ගේ ෆේස්බුක් පිටුවට තහංචියක් පනවා තිබේ.

මේ අනුව දින 30ක් ගතවන තුරු ජනාධිපති මදුරෝ ට තම ෆේස්බුක් පිටුවේ කිසිවක් පළ කළ නොහැකිය.

thyme නමැති පලෑටියක සාරය යොදා ගනිමින් තනා ඇති එම ඖෂධය මගින් කොවිඩ් 19 සුව කළ හැකි බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ පසුගිය ජනවාරියේදී ය. නමුත් එම ඖෂධයෙන් කොවිඩ් 19 සුව වන බවට මේ දක්වා සනාථ වී නොමැත.

ෆේස්බුක් සමාගම පවසන්නේ කොරෝනාවෛරසය සම්බන්ධයෙන් සාවද්‍ය ප්‍රචාරයන් පළකිරීම වැලැක්වීම සඳහා පනවා ඇති ප්‍රතිපත්ති මාලාව ජනාධිපති මදුරෝ විසින් පුනපුනා උල්ලංඝනය කර ඇති බවය.

COMMENTS