සිඩ්නි කොවිඩ් මර්දන නීති රැසක් අද සිට ඉවතට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සිඩ්නි කොවිඩ් මර්දන නීති රැසක් අද සිට ඉවතට

සිඩ්නි කොවිඩ් මර්දන නීති රැසක් අද සිට ඉවතට

සිඩ්නි නගරයේ කොවිඩ් මර්දන නීති රැසක් අද සිට ඉවත් කෙරෙනවා.

ඒ අනුව නැටුම් ගැයුම් උත්සව සඳහා අවසර හිමිවන අතර අනිවාර්ය මුව ආවරණ නීතියද ඉවත් වනු ඇති.

විවාහ සහ අවමගුල් උත්සව වෙනුවෙන් පණවා තිබූ උපරිම පිරිස් නීතියද ඉවත් කර තිබෙනවා.

මංගල උත්සව, Pub සහ රාත්‍රී සමාජශාලා ඇතුළුව සියලුම ස්ථානවල ගායනය සහ නැටුම් සීමා කිරීම ලිහිල් කරනු ඇත.

වසංගතය ආරම්භ වූ පසු පළමු වතාවට රාත්‍රී සමාජශාලා විවෘත වන බව ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුකාර Gladys Berejiklian තහවුරු කළ නමුත් වර්ග මීටර් දෙකේ රීතිය පිළිපැදිය යුතු බව පැවසීය.

ගෘහස්ථ සැකසුම් තුළ අමුත්තන්ට කිසිදු සීමාවක් නොමැත.

කෙසේ වෙතත්, 100 කට වැඩි පිරිසක් නිවසකට සහභාගී වන්නේ නම් ඔවුන් විද්‍යුත් වශයෙන් ලියාපදිංචි විය යුතුය.

එළිමහන් මහජන රැස්වීම් 200 ක සීමාවකට ඔසවා ඇත.

පොදු ප්‍රවාහනය ඇතුළුව කිසිදු පසුබිමක මුව ආවරණ​ අනිවාර්යය නොවේ.

ක්‍රීඩාංගණ, සිනමාහල් ඇතුළු විනෝදාස්වාදක ස්ථානවල සියයට සියයක් අසුන් ගත හැකිය.

COMMENTS