බ්‍රිස්බන් ආසාධිතයා හේතුවෙන් කලාප 100 කට අනතුරු ඇගවීම් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

බ්‍රිස්බන් ආසාධිතයා හේතුවෙන් කලාප 100 කට අනතුරු ඇගවීම්

බ්‍රිස්බන් ආසාධිතයා හේතුවෙන් කලාප 100 කට අනතුරු ඇගවීම්

බ්‍රිස්බන් නුවරින් හමුවූ කොවිඩ් ආසාධිතයා හේතුවෙන් උප නාගරික කලාප 100 කට පමණ සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇගවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා.

26 හැවිරිදි මෙම පුද්ගලයා Bunnings සාප්පු සංකීර්ණය ඇතුලු ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන රැසක සැරිසරා ඇතැයි වාර්තා වනවා.

Brisbane suburbs on COVID alert

 • Albion
 • Alderley
 • Annerley
 • Ascot
 • Ashgrove
 • Aspley
 • Auchenflower
 • Balmoral
 • Banyo
 • Bardon
 • Boondall
 • Bowen Hills
 • Brisbane Airport
 • Brisbane City
 • Bulimba
 • Camp Hill
 • Cannon Hill
 • Chermside
 • Chermside West
 • Clayfield
 • Coorparoo
 • Dutton Park
 • Eagle Farm
 • East Brisbane
 • Enoggera
 • Enoggera Reservoir
 • Everton Park
 • Ferny Grove
 • Fortitude Valley
 • Gaythorne
 • Geebung
 • Gordon Park
 • Grange
 • Greenslopes
 • Hamilton
 • Hawthorne
 • Hemmant
 • Hendra
 • Herston
 • Highgate Hill
 • Holland Park
 • Holland Park West
 • Kalinga
 • Kangaroo Point
 • Kedron
 • Kelvin Grove
 • Keperra
 • Lutwyche
 • Lytton
 • McDowall
 • Milton
 • Mitchelton
 • Moorooka
 • Morningside
 • Mount Coot-tha
 • Mount Gravatt
 • Mount Gravatt East
 • Murarrie
 • Nathan
 • New Farm
 • Newmarket
 • Newstead
 • Norman Park
 • Northgate
 • Nudgee
 • Nudgee Beach
 • Nundah
 • Paddington
 • Petrie Terrace
 • Pinkenba
 • Port Of Brisbane
 • Red Hill
 • Seven Hills
 • South Brisbane
 • Spring Hill
 • St Lucia
 • Stafford
 • Stafford Heights
 • Stones Corner
 • Taigum
 • Taringa
 • Tarragindi
 • Teneriffe
 • The Gap
 • Toowong
 • Upper Kedron
 • Virginia
 • Wavell Heights
 • West End
 • Wilston
 • Windsor
 • Woolloongabba
 • Wooloowin
 • Wynnum
 • Wynnum West
 • Zillmere

COMMENTS