ඔස්ටේ්‍රලියාවේ නිවාස මිළ ගණන් සීඝ්‍රයෙන් ඉහළට – ජනවාරි වාර්තා අතරට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ නිවාස මිළ ගණන් සීඝ්‍රයෙන් ඉහළට – ජනවාරි වාර්තා අතරට

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ නිවාස මිළ ගණන් සීඝ්‍රයෙන් ඉහළට – ජනවාරි වාර්තා අතරට

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ නිවාස මිළ ගණන් සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඉතිහාසයේ වැඩිම දේපළ වටිනාකම සටහන්වූ මාසය වන්නේ මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයයි.

පසුගිය දෙසැම්බරයේදී සමස්ත දේපළ වටිනාකම ඩොලර් ටි්‍රලියන 12 ක් ලෙසටයි තක්සේරු කර ඇත්තේ.

එය සැප්තැම්බර් මාසයට වඩා ඩොලර් බිලියන 250 ක ඉහළ යාමක්.

මේ අතර කොවිඩ් තත්වය හමුවේ වුවද ඒක පුද්ගල ආදායමද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

එය වාර්තා වන්නේ ඩොලර් 467 709 ක් ලෙසටයි.

COMMENTS