නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයත් ලබන සඳුදා සිට නිරෝධායන සීමා ලිහිල් කරයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයත් ලබන සඳුදා සිට නිරෝධායන සීමා ලිහිල් කරයි

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයත් ලබන සඳුදා සිට නිරෝධායන සීමා ලිහිල් කරයි

ලබන සඳුදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේද නිරෝධායන රෙගුලාසි ලිහිල් කර තිබෙනවා.

ප්‍රාන්ත අගමැති Gladys Berejiklian නිවේදනය කලේ විනෝදාත්මක ඉසව් සඳහා මෙතෙක් තිබූ තහණම ඒ අනුව ඉවත් කෙරෙන බවයි.

විවාහ සහ අවමංගල්‍ය උත්සව සඳහා සහභාගීවීමට මෙතෙක් පණවා තිබු උපරිම සංඛ්‍යාවද ඉවත් කර තිබෙනවා.

කෙසේවෙතත් මීටරයක දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බවයි අගමැති Gladys Berejiklian සඳහන් කලේ.

COMMENTS