ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගංවතුර නිසා සර්ප හා මකුළු තර්ජනයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගංවතුර නිසා සර්ප හා මකුළු තර්ජනයක්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගංවතුර නිසා සර්ප හා මකුළු තර්ජනයක්

ගිනිකොනදිග ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඇති වූ දැඩි ගංවතුර හේතුවෙන් මිනිසුන් ඉවත්වී සිටින නිවාස හා ඉඩම් වෙත විශාල වශයෙන් මකුළුවන් සහ සර්පයන් පැමිණෙමින් ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

වැසි ජලය හේතුවෙන් යම් ගංවතුර තත්ත්වයක් පැවතියද, සෙනසුරාදා වේල්ලක් පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් ගංවතුර ඉහළ යෑමෙන් දැඩි අර්බුදයකට ලක්විය.

සඳුදා නිව් සවුත් වේල්ස් මහ ඇමති ග්ලැඩිස් බෙරෙජික්ලියන් ප්‍රකාශ කලේ ගංවතුරට ගොදුරු වූ ප්‍රදේශවලින් පුද්ගලයින් 18,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඉවත් කර ඇති බවයි.

COMMENTS