ගංවතුර හේතුවෙන් නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 18,000 ක් අවතැන් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගංවතුර හේතුවෙන් නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 18,000 ක් අවතැන්

ගංවතුර හේතුවෙන් නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 18,000 ක් අවතැන්

ගංවතුර හේතුවෙන් නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 18,000ක් පමණ ජනතාව ආරක්‍ෂිත ස්ථාන කරා යොමුකර තිබේ.

විශේෂයෙන්ම එහි නැගෙනහිර වෙරළබඩ කලාපයට දැඩි බලපෑම් ඇතිව තිබෙන බව වාර්තා වේ.

දින කිහිපයක් පුරා පැවති අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් සිඩ්නි හි ගංගා සහ වේලි පිටාරගලමින් පවතී.

එම ප්‍රාන්තයේ මෙවැනි ගංවතුර තර්ජනයක් වාර්තා වී ඇත්තේ වසර 50කින් පමණ පසුව ය.

උන්හිටි තැන් අහිමි වූ පිරිස් සඳහා මූල්‍යාධාර පිරිනමන බව අගමැති ස්කොට් මොරිසන් සඳහන් කරයි.

COMMENTS