අමරපුර මහා නිකායේ මහා නායක කොටුගොඩ ධම්මාවාස හිමියන් අපවත් වෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අමරපුර මහා නිකායේ මහා නායක කොටුගොඩ ධම්මාවාස හිමියන් අපවත් වෙයි

අමරපුර මහා නිකායේ මහා නායක කොටුගොඩ ධම්මාවාස හිමියන් අපවත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ මහා නායක අති පූජ්‍ය අග්ගමහා පණ්ඩිත කොටුගොඩ ධම්මාවාස නායක හිමියන් අපවත් වී තිබෙනවා.

අද අලුයම 03 ට පමණ කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකදී අපවත් වනවිට උන්වහන්සේ 88 වන වියෙහි පසුවුණා.

COMMENTS