මෙදා පාර ඔලිම්පික් බලන්න බැරිවෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙදා පාර ඔලිම්පික් බලන්න බැරිවෙයි

මෙදා පාර ඔලිම්පික් බලන්න බැරිවෙයි

කල්දමන ලද ඔලිම්පික් උළෙල සහ පැරලිම්පික් තරගාවලිය නැරඹීම සඳහා කිසිදු ජාත්‍යන්තර නරඹන්නෙකුට අවසර නොදෙන බව ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව පවසනවා.

තරග සංවිධායකයන් සඳහන් කලේ කොවිඩ් වසංගත තත්වය ඊට හේතුව බවයි.

පසුගිය වසරේ ජූලි මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබී කල් දමන ලද 2020 ඔලිම්පික් තරගාවලිය මෙම වසරේ ජූලි 23 වනදා සිට අගෝස්තු 08 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

COMMENTS