ලක්ෂ 412 ක වත්කම් නඩුවෙන් රෝහිත අබේගුණවර්ධන නිදහස් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලක්ෂ 412 ක වත්කම් නඩුවෙන් රෝහිත අබේගුණවර්ධන නිදහස්

ලක්ෂ 412 ක වත්කම් නඩුවෙන් රෝහිත අබේගුණවර්ධන නිදහස්

අමාත්‍ය වැටුපෙන් උපයාගත නොහැකි රුපියල් ලක්ෂ 412 ක වත්කම් බැරකම් දැරීම සම්බන්ධ චෝදනාව යටතේ පවරා ඇති නඩුවෙන් අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය අද නියෝග කළා.

කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආදිත්‍ය පටබැදිගේ මහතායි නියෝගය ලබාදුන්නේ.

අද නඩුව කැදවු අවස්ථාවේදි අල්ලස් කොමිසම අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේ මෙම නඩුව තවදුරටත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට අපේක්ෂා නොකරන බවයි.

ඒ අනුවයි අදාල චෝදනාවෙන් රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා නිදහස් කිරීමට අධිකරණය නියෝග කළේ.

COMMENTS