හොර ලේඛණ මගින් වසර 24 ක් ඉගැන්වීම් කල මෙල්බර්න් පදිංචිකරු හිරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

හොර ලේඛණ මගින් වසර 24 ක් ඉගැන්වීම් කල මෙල්බර්න් පදිංචිකරු හිරේ

හොර ලේඛණ මගින් වසර 24 ක් ඉගැන්වීම් කල මෙල්බර්න් පදිංචිකරු හිරේ

ව්‍යාජ සුදුසුකම් යොදාගනිමින් වසර 24 ක් පුරා කටයුතු කල විදුහල්පතිවරයෙකුට මෙල්බර්න් හි අධිකරණයක් සිර දඩුවම් නියම කර තිබෙනවා.

නීල් ලෙනී නම් මෙම තැනැත්තා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ඉවත් කිරීමෙන් පසු සිය පියාගේ ගුරු ලියාපදිංචි ලේඛණ යොදාගනිමින් 1976 වසරේ සිට 2000 වසර දක්වා මෙලෙස වංචනික කටයුත්තක නිරතවී ඇති බව සඳහන්.

මෙම තැනැත්තා Victoria’s Mount Scopus Memorial College, Haileybury College & Overnewton Anglican Community College යන පාසල්වල ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකර තිබෙනවා.

ඔහු විසින් මෙම කාලසීමාව පුරා වංචනිකව ලබාගෙන ඇතැයි සැළකෙන මුදල ඔස්ටේ්‍රලියානු ඩොලර් 843,567 ක් එනම් ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් කෝටි 12 කට අධිකයි.

COMMENTS