ඉතාලිය ඔස්ටේ්‍රලියාවට කලදේ අනෙක් රටවලටත් වෙන්න යන ළකුණු – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඉතාලිය ඔස්ටේ්‍රලියාවට කලදේ අනෙක් රටවලටත් වෙන්න යන ළකුණු

ඉතාලිය ඔස්ටේ්‍රලියාවට කලදේ අනෙක් රටවලටත් වෙන්න යන ළකුණු

යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවලට ප්‍රමාණවත් පරිදි එන්නත් නොලැබෙන්නේ නම් අනෙකුත් රටවලට එන්නත් අපනයනය සීමා කිරීමට සිදුවනු ඇති බවට යුරෝපා කොමිසම අනතුරු අගවනවා.

යුරෝපා රටවලට වඩා ඉහල එන්නත්කරණ ප්‍රතිශතයක් ඇති රටවල් පිළිබඳ ඒ අනුව දැඩි පිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීමට සිදුවිය හැකි බවටයි ඔවුන් දැනුම් දී ඇත්තේ.

මෙම මාසය මුළදී ඔස්ටේ්‍රලියාවට යැවීමට සූදානම් කර තිබූ ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත් මාත්‍රා දෙ ලක්ෂ 50 දහසක් පමණ අවහිර කිරීමට ඉතාලිය පියවර ගත්තේද මෙම කරුණ පාදක කරගනිමිනුයි.

යුරෝපා සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ නැවත වරක් කොවිඩ් වසංගතය හිස ඔසවමින් සිටින අවස්ථාවක සිය සාමාජික රටවලට ප්‍රමාණවත් තරම් එන්නත් නොලැබෙන පසුබිමක වෙනත් රටවලට ඒවා ලබාදීම ගැටලු සහගත බවයි.

COMMENTS