ඔස්ට්‍රේලියාවේ Uber රියදුරන්ට ළගඳීම අහන්න ලැබෙන සතුටුදායක පුවත මෙන්න – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ට්‍රේලියාවේ Uber රියදුරන්ට ළගඳීම අහන්න ලැබෙන සතුටුදායක පුවත මෙන්න

ඔස්ට්‍රේලියාවේ Uber රියදුරන්ට ළගඳීම අහන්න ලැබෙන සතුටුදායක පුවත මෙන්න

එක්සත් රාජධානියේ Uber රියදුරන් දස දහස් ගණනක් “සේවකයින්” ලෙස වර්ග කරන බව Uber සමාගම නිවේදනය කර තිබේ.

ඒ සමගම ඔස්ට්‍රේලියාවේ Uber රියදුරන්ට ද මෙම හිමිකම ලබාදෙන ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රවාහන සේවක සංගමය ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

Uber රියදුරන් හට ලොව අනෙක් සේවකයින්ට හිමි සේවක අයිතිවාසිකම් හිමිවිය යුතු බවට එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේදී තීන්දුවක් ලබා දුන්නේය.

ඒ අනුව 70,000 ක් පමණ වන එක්සත් රාජධානියේ Uber රියදුරන්ට Uber සමාගම විසින් එම හිමිකම ලබාදෙන ලදී.

මෙලෙස Uber රියදුරන් සේවකයින් ලෙස සලකා ඔවුන් හට සේවක අයිතිවාසිකම් ලබාදුන් ලොව පළමු රට බවට ද එක්සත් රාජධානිය පත්විය.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ Gig workers ලාට හෙවත් ස්වාධීනව රැකියා කරන පුද්ගලයින්ට ද තම හිමිකම් සුරක්ෂිත වන සේ මනාව නියාමනය කෙරෙන රෙගුලාසි හඳුන්වා දිය යුතු බව ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රවාහන සේවක සංගමයේ ලේකම් Michael Kaine පැවසීය.

Uber සමාගම එක්සත් රාජධානියේ Uber රියදුරන් වෙත ලබාදුන් තීන්දුව මෙන් තීන්දුවක් ඔස්ට්‍රේලියාව තුළද ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

රියදුරන්ගේ අයිතිවාසිකම් අත්තනෝමතිකව පාලනය කිරීමට ඔස්ට්‍රේලියාව Uber සමාගමට ඉඩ නොදිය යුතු බව ද Michael Kaine පැවසීය.

ඒ අනුව Uber රියදුරන් ගේ රැකියාවේ සුරක්ෂිතභාවය සහ සේවක හිමිකම් පිළිබඳ තීන්දු ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම රජය විසින් ගත යුතු බව ඔහු අවධාරණය කරයි.

(අන්තර්ජාල වාර්තා ඇසුරිනි)

COMMENTS