සිඩ්නි Blacktown රෝහලේ මාස 24 ක් තුළ 06 වන බිළිඳු මරණයත් අභිරහසක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සිඩ්නි Blacktown රෝහලේ මාස 24 ක් තුළ 06 වන බිළිඳු මරණයත් අභිරහසක්!

සිඩ්නි Blacktown රෝහලේ මාස 24 ක් තුළ 06 වන බිළිඳු මරණයත් අභිරහසක්!

සිඩ්නි නුවර බ්ලැක් ටවුන් රෝහලේ මාතෘ ඒකකයේ අලුත උපන් බිළිඳෙකු හදිසියේ මිය යාම සම්බන්ධයෙන් විම්රශන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මෙම මරණයත් සමග පසුගිය මාස 24 තුළ මෙම රෝහලේදී අලුත් උපන් බිළිඳෙකු මියගිය 06 වන අවස්ථාව බවවට එය පත්වනවා.

මෙම බිළිඳු මරණය සම්බන්ධයෙන් කණගාටු වන බව බ්ලැක් ටවුන් රෝහල ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

පසුගිය මාස 24 පුරා මෙම රෝහලෙන් මේ අයුරින් බිළිඳුන් මිය යාම අභිරහසක් ලෙසටද ඇතැමුන් හඳුන්වා දී තිබුණා.

COMMENTS