අපජලයේ කොරෝනා වයිරස් කොටස් හමු වීමත් සමඟ මෙල්බර්න් නගරාසන්නයේ Box Hill සහ​ Werribee ඇතුළු ප්‍රදේශ 14කට අනතුරු ඇඟවීම්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අපජලයේ කොරෝනා වයිරස් කොටස් හමු වීමත් සමඟ මෙල්බර්න් නගරාසන්නයේ Box Hill සහ​ Werribee ඇතුළු ප්‍රදේශ 14කට අනතුරු ඇඟවීම්!

අපජලයේ කොරෝනා වයිරස් කොටස් හමු වීමත් සමඟ මෙල්බර්න් නගරාසන්නයේ Box Hill සහ​ Werribee ඇතුළු ප්‍රදේශ 14කට අනතුරු ඇඟවීම්!

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ දින 17 ක් තුළ දේශීය වශයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් කිසිවෙකු වාර්තා නොවූවද​ මෙල්බර්න් නගරාසන්න ප්‍රදේශවල අපජල සාම්පලවල COVID-19 වයිරස් කොටස් සොයාගෙන ඇත.

වික්ටෝරියානු සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ඉතාම මෘදු රෝග ලක්ෂණ ඇති ඕනෑම අයෙකු විශේෂයෙන් මාර්තු 9 සිට 11 දක්වා කාලය තුල​ පහත දක්වා ඇති ප්‍රදේශවලට ගොස් තිබේ නම්  කොරෝනා පරීක්ෂාව සිදු කර ගන්නා ලෙසයි.

ලැයිස්තුවේ තදාසන්න ප්‍රදේශ 14 ක් ඇත.

 • Laverton
 • Laverton North
 • Werribee (Werribee ගඟට නැගෙනහිරින්)
 • Balwyn North
 • Blackburn North
 • Box Hill North
 • Bulleen
 • Doncaster
 • Doncaster East
 • Donvale
 • Mitcham
 • Mont Albert North
 • Nunawading
 • Sunbury (මාර්තු 7 සිට 11 දක්වා නැගෙනහිර නොවන ප්‍රදේශය)

ලැයිස්තුගත කර ඇති දිනයන්හි මෙම ප්‍රදේශවලට ගිය ඕනෑම අයෙකුට COVID-19 රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් වහාම කොරෝනා පරීක්‍ෂණයක් සිදු කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටී.

 

COMMENTS